شغل نوشتن مشق های دانش آموزان در تهران - -آکا

آکاایران: شغل نوشتن مشق های دانش آموزان در تهران

به گزارش آکاایران: با افزایش تورم و بیکاری در کشور برخی افراد دست به ابتکار میزنند و کارآفرینی میکنند.

اما چه کاری و چه شغلی؟ شغل های کاذبی که فقط با درامد آن میتوان مخارج یک روز از زندگی را تامین کرد.

این روزها با مشاغلی رو به رو میشویم که شاید ابتدا با دیدن آن بخندیم و آن را مسخره کنیم

اما وقتی درباره زندگی صاحب آن مشاغل تحقیق میکنیم با واقعیت تلخی رو به رو خواهیم شد.

کسانی که از روی ناچاری مجبورند دست به مشاغل کاذب بزنند

از برف روبی در زمستان گرفته تا نوشتن مشق دانش آموزان در ایام مختلف یکی از واقعیت های تلخ مشکلات اقتصادی و تورم آن است که مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند.

شغل نوشتن مشق های دانش آموزان در تهران

,[categoriy]

آکاایران: شغل نوشتن مشق های دانش آموزان در تهران

شغل نوشتن مشق های دانش آموزان,نوشتن مشق عید,مشق های عیدتون زیاده؟
.

منبع :

اخبار اکاایران

تبلیغات